OFERTA

Akustyka wnętrz

Picture
 • Kompleksowe projekty akustyki obiektów;
 • Dobór materiałów i adaptacja akustyczna pomieszczeń istniejących, projektowanych  i remontowanych;
 • Wykonanie modelu akustycznego pomieszczeń;  
 • Wykonanie symulacji komputerowych rozchodzenia się dźwięku we wnętrzach przy różnych wariantach zagospodarowania sali;  
 • Określenie niezbędnych właściwości instalacji nagłaśniającej;  
 • Określenie wymaganych parametrów akustycznych przegród wewnętrznych         i zewnętrznych w budynku;  
 • Wykonanie pomiarów poziomu dźwięku, odpowiedzi impulsowej, czasu pogłosu itd.;  
 • Opracowanie wytycznych ( dla stadiów PB  i PW) zabezpieczeń przed hałasami wywołanymi działaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz innych rurowych instalacji; 
 • Pomiar zrozumiałości mowy na potrzeby DSO; 
 • Nadzór autorski. 

Akustyka środowiska

Picture • Badania akustyczne (poziom dźwięku, drgania, skuteczność ekranów akustycznych, moc akustyczna maszyn       i urządzeń); 
 • Opracowywanie raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
 • Opracowywanie pomiarów i analiz porealizacyjnych;
 • Projektowanie zabezpieczeń przed hałasem przemysłowym;
 • Opracowywanie map akustycznych obiektów przemysłowych;
 • Opracowywanie projektów wibroizolacji podtorzy szynowych;
 • Projektowanie i wykonywanie zabezpieczeń wibroakustycznych;
 • Udział w konsultacjach społecznych;
 • Nadzór autorski.


Mamy nadzieję, ze nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem i otworzy nam drogę do owocnej i satysfakcjonującej współpracy.
Jesteśmy gotowi do wszelkich rozmów oraz szerszego zaprezentowania naszych możliwości.

                                                                                                   Zapraszamy do współpracy !