NASZE WYBRANE REALIZACJE

Picture

Opracowanie wytycznych akustycznych dla Centrum Handlowego we Wrocławiu.

Zleceniodawca: Mofo Architekci Sp. z o.o.
ul. Skawińska 22/5                   
31-066 Kraków 

___________________________________________

PictureWykonanie dynamicznej analizy modalnej, wyznaczenie postaci
i częstotliwości drgań własnych prasy do papieru.

___________________________________________

Picture
Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji skrzyżowania al. Gen. Andersa i ul. Michałowicza w Bielsku-Białej - Budowa ekranów akustycznych
Zleceniodawca:
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku Białej
ul. Grażyńskiego 10
43 - 300 Bielsko Biała

___________________________________________

PictureAnaliza akustyczna projektowanego odcinka drogowego
i autostradowego A2 odcinek Emilia-Stryków

___________________________________________

Picture

Pomiary i opracowanie opinii nt. akustyki sali koncertowej w Filharmonii Łódzkiej
Zlecający: Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina
ul. Narutowicza 20/22
90-135 Łódź

___________________________________________

PictureOpracowanie wytycznych akustycznych dla Hotelu Hilton Garden Inn
w Krakowie wraz pomiarami hałasu

___________________________________________

PictureWytyczne wibroakustyczne dla studia i reżyserni w budynku telewizyjno-biurowym Telewizji POLSAT

___________________________________________

PictureOpracowanie koncepcji i Projektu Budowlanego modernizacji ściany zachodniej Wydziału Walcowni Huty Królewskiej Sp. z o.o.  w Chorzowie

___________________________________________

Picture

Opracowanie wytycznych akustycznych dla realizacji Małopolski Ogród Sztuki - Projekt wykonawczy
Zlecający: K. INGARDEN – J. EWY, Architekci Sp. z o.o.
Grabowskiego 5/3
31-126 Kraków